Medlemskap

29 oktober 2015

Uppsala studentkårs reception har blivit kontaktade angående medlemskap så här kommer ett förtydligande om vad som gäller vid utträde ur kåren och vilka som räknas som medlemmar.

Enligt Uppsala studentkårs stadga gäller följande för utträde "Medlem
som inte betalat medlemsavgift räknas inte som medlem från och med nästföljande termin."
Den som begär utträde ur kåren under terminens gång får sitt medlemskap avslutet vid terminens slut och kommer inte få faktura för nästkommande termin.

I stadgarna så står det också "Medlem är den som betalat medlemsavgift".

För den som vill bli medlem i Uppsala studentkår kan man antingen bli det via denna länk, i vår reception på Övre Slottsgatan 7 eller genom att SMS:a USKAR + 10 siffrigt personnummer och namn till 72456.