Uppsala studentkår utlyser stipendier

30 januari 2018

Sök Uppsala studentkårs just nu utlysta stipendier: 
Gunnar Wennerbergs resestipendium, Syskonen Stranenskys stipendium och Fonden för avhandlingstryck.

Som medlem av Uppsala studentkår kan du nominera studerande kårmedlem som på ideell basis gjort en insats för Uppsala studentkår till att få stipendiet till Jonas Samzelii minne. 

Sista ansökningsdag/nomineringsdag är den 29 mars 2018.

Uppsala studentkår utlyser härmed följande stipendier:

Gunnar Wennerbergs resestipendium: Ett eller flera stipendier om sammanlagt 289 790 kr till studerande kårmedlem som i utlandet "önska idka konsthistoriska, alt. kompositionsstudier eller musikaliska, studier av vetenskaplig art" under längre eller kortare tid. Resplan skall bifoga ansökan.

Syskonen Stranenskys stipendium: Ett stipendium om 29 970 kr till studerande som är i verkligt behov av ekonomiskt understöd samt för ett sedligt och nyktert levnadssätt. Till ansökan skall bifogas konfidentiell självdeklaration.

Fonden för avhandlingstryck: Ett eller flera stipendier om sammanlagt 15 120 kr till doktorand som är i behov av ekonomiskt understöd för utgivande av avhandlingstryck. Till ansökan skall kostnaderna för trycket bifogas. Förtroendeuppdrag som doktorand är meriterande. Medlemskap i Uppsala studentkår krävs.

Jonas Samzelii minne: Ett eller flera stipendier om sammanlagt 108 640 kr till studerande som på ideell basis gjort en förtjänstfull insats för Uppsala studentkår eller på annat sätt gjort insatser till medlemmarnas gagn. Stipendium kan inte sökas, utan personer skall nomineras av medlem av Uppsala studentkår. Medlemskap i Uppsala studentkår krävs för den som nomineras.

Sista ansöknings-/nomineringsdag för samtliga stipendier är den 29 mars 2018.

Frågor angående stipendierna besvaras av Casper Wahlund på telefon 018-480 3122 eller e-post casper.wahlund [at] us.uu.se.

Ansökningar/nomineringar inlämnas i slutet kuvert märkt ”Stipendiekommittén” till Uppsala studentkårs reception, Övre Slottsgatan 7.

Ansökningshandlingar fås genom receptionen, tel 018-480 31 00, alternativt elektroniskt.

For information in English, please contact the reception.

Relaterat innehåll