Konstituerande fullmäktige 15 maj!

10 maj 2019

Välkommen till Uppsala studentkårs nyvalda fullmäktiges konstituerande sammanträde. Mötet kommera att hållas den 15 maj kl 17.15 i Bertil Hammer-salen på Blåsenhus. Mötet slutar som senast kl 21.

På mötet kommer flera viktiga beslut att fattas, bland annat vilka som blir kårens presidialer för nästa verksamhetsår och vilka partier som kommer att sitta i styrelsen. Fullmäktige kommer även att fatta beslut om budgeten och verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår. Sist men inte minst kommer flera studentrepresentanter kommer att väljas, bland annat ledamöter till rekors ledningsråd, konstitoriet och Studenthälsan. Alla studenter har yttranderätt och kan nominera sig själva eller andra. 

 

Relaterat innehåll