Fakultetsdoktorandråd

Varje fakultet vid Uppsala universitet har ett doktorandråd som har hand om frågor som i första hand berör den egna fakulteten.
Samtliga fakultetsdoktorandråd utser en eller flera representanter till doktorandnämnden.

Du hittar mer information om doktorandråden på DNs webbsajt.