- Arbetsgrupp: Extern kommunikation

För studenter kan det vara svårt att veta vad Uppsala studentkår faktiskt gör, vad vi är till för, och hur de kan gå tillväga för att påverka såväl kåren som universitetet. För att göra fler studenter medvetna om deras rättigheter och möjligheter och för att öka kårens närvaro och synlighet måste Uppsala studentkår utveckla sin externa kommunikation. Detta gäller för såväl på campus som i olika sociala medier. Uppsala studentkår ska vara en naturlig del av studenternas vardag.

Nu söker vi studenter som vill vara en del av att ta fram en kommunikationsstrategi för Uppsala studentkår. Studerar du kommunikation, media eller bara vill bidra till en mer synlig kår för studenterna?

Vill du vara en del av detta givande och roliga arbete!
Anmäl ditt intresse till polsek [at] us.uu.se

(Du förväntas kunna delta på minst 3 möten per termin och uppdraget sträcker sig fram till juni 2018.)