- Arbetsgrupp: Lika villkor

Det verksamhetsnära lika villkorsarbetet på Uppsala universitet brister i framförallt struktureringen samtidigt som det saknas tillräckligt stöd för de som arbetar med lika villkor. En bristande strukturering av lika villkorsarbetet gör även att de studentrepresentanter som sitter i universitetets lika villkorskommittéer riskerar att bli isolerade i sina uppdrag, samt att det utan en fungerande samverkan finns risk att hjulet uppfinns på nytt. För att kunna säkerställa en god studentrepresentation i lika villkorsfrågor behövs det ett bättre stöd för, och bättre möjligheter till, samverkan mellan studentrepresentanter.   

Nu söker vi studenter som vill vara med och fungera som stöd och bollplank för de studentrepresentanter som sitter i institutionernas lika villkorsgrupper.

Mejla oss ditt intresse så kan du bli en del av detta viktiga och roliga arbete! Du förväntas kunna delta på minst 2 möten per termin och uppdraget sträcker sig fram till juni 2018.   

Kontakt: polsek [at] us.uu.se