- Arbetsgrupp: Tillgänglighet

Uppsala universitet ska vara en plats där alla studenter känner sig välkomna. Det är därför av stor vikt att universitetskulturen präglas av tillgänglighet. Inom ramen för tillgänglighet ingår bland annat framkomlighet på samtliga campus; att det finns ett tillräckligt antal studieplatser samt datorsalar för de studenter som inte har egna datorer; att lärare följer reglementen och använder mikrofon under föreläsningar, och att toaletterna på campus är könsneutrala.

Vill du vara med i arbetet för ett tillgängligt universitet? Har du egna idéer du vill få igenom? Uppsala studentkår söker nu studenter till en arbetsgrupp för att göra Uppsala universitet mer tillgängligt för alla!

Skriv några rader om dig själv och motivera varför du vill sitta i den här arbetsgruppen. Inga speciella förkunskaper krävs.

Anmäl ditt intresse till polsek [at] us.uu.se