- Fullmäktigesekreterare

Fullmäktige är Uppsala studentkårs högsta beslutande organ och det är där som de stora besluten om kårens riktning fattas genom till exempel verksamhetsplan och åsiktsdokument. Fullmäktige beslutar även om vilka som ska sitta i styrelsen och vilka som representerar oss studenter i många viktiga organ, till exempel universitetets styrelse (konsistoriet) och Akademiska senaten. Fullmäktige består av 41 ledamöter och väljs vid det årliga kårvalet där alla kårmedlemmar har rösträtt. Hur du röstat i kårvalet avgör alltså också vilken service kåren ska ge dig och andra medlemmar och vilken studentpolitik som ska drivas. Fullmäktige sammanträder cirka sju gånger per år och alla medlemmar i Uppsala studentkår har rätt att närvara samt yttra sig.

Uppdragsbeskrivning
Sekreteraren i fullmäktige för protokoll under sammanträdet och ser till att detta blir korrekt utskrivet, justerat och arkiverat. Sekreteraren distribuerar även detta till dem som protokollet berör.

Ansökan
Ansökan skickas till Uppsala studentkårs valberedning valberedning [at] us.uu.se

 Märk meddelanderaden med ”Fullmäktigesekreterare”.