- Klubbmästare och vice klubbmästare

Som klubbmästare eller vice klubbmästare är du, tillsammans med din kollega, ansvarig för att anordna Uppsala studentkårs sociala evenemang. Främst arbetar ni med Råbiffen, vilket är kårens traditionella sittning för att tacka nationerna för att de startade Uppsala studentkår 1849. Råbiffen äger rum en gång per termin och gästas av kåraktiva och nationskuratel. Ni arrangerar festen; ordnar lokal (nation), anmodningar, underhållning, planering etc. Detta görs i samråd med nationen i fråga. 

Ansökan skickas till Uppsala studentkårs valberedning: 
valberedning [at] us.uu.se 
Märk ämnesraden med ”Klubbmästare och vice klubbmästare”.

Skicka din ansökan senast 2017-09-14, innan kl. 18.