- Marskalk

Uppsala studentkår söker härmed två (2) marskalker. Marskalken representerar Uppsala studentkår vid högtidstillfällen och ceremonier där den huvudsakliga uppgiften är att fungera som värdarnas funktionärer. Generellt skall marskalkar sträva efter att vara trevliga, se stiliga ut, och bidra till att gästerna känner sig uppvaktade och att ceremonin fortskrider i god ordning.

Ansökan skickas till Uppsala studentkårs valberedning: 
valberedning [at] us.uu.se 
Märk ämnesraden med ”Klubbmästare och vice klubbmästare”.

Skicka din ansökan senast 2017-09-14, innan kl. 18.