- Tofsvipor

Uppsala studentkår har ett stort och ståtligt standar som under året ska närvara på många tillställningar. Standarföraren är ansvarig för att kårens standar närvarar på de tillställningar där så bedömts rimligt. Denne bär därmed standaret under dessa tillställningar. Som hjälp har standarföraren två (2) tofsvipor som håller i standarets tofsar. Om ordinarie standarförare ej kan närvara träder vice standarförare in i dess roll, och om ingen av dessa kan närvara träder kårens tofsvipor in istället. 

Ansökan skickas till Uppsala studentkårs valberedning: 
valberedning [at] us.uu.se 
Märk ämnesraden med ”Klubbmästare och vice klubbmästare”.

Skicka din ansökan senast 2017-09-14, innan kl. 18.