- Jämlikhetsansvarig 50 %

Om Uppsala studentkår

Uppsala studentkår grundades 1849 och arbetar för att förbättra

studietiden vid Uppsala universitet. Vi jobbar med både

utbildningsfrågor såsom kursvärderingar, granskningar av

studentlitteratur, betygsfrågor och med studiesociala frågor så som

arbetsmiljö och studenters boendesituation. Uppsala studentkår är en av de största kårerna i landet och drivs av och för studenter. Vårt

motto är: tillsammans gör vi vår studietid bättre!

 

Uppdragsbeskrivning

Förtroendeuppdraget som jämlikhetsansvarig innebär att arbeta

förebyggande utifrån diskrimineringsgrunderna kön, sexualitet,

föreställningar om ras/etnicitet, funktionalitet, klass, religion eller

trosuppfattning, könsuttryck, könsidentitet och ålder.

Jämlikhetsansvarig har utifrån detta ansvar för påverkansarbete

gentemot universitetet. Förtroendeuppdraget innebär framförallt att vara verksamhetsledare för Litteraturgranskningen, Uppsala studentkårs normkritiska granskning av kurslitteratur. Arbetet med

Litteraturgranskningen innebär att sprida projektet bland studenter och stödja dem som engagerar sig, ta fram rapporter och driva ett

påverkansarbete utifrån rapporterna. En del av arbetet utgörs av att

inom jämlikhetsområdet författa skrivelser och annat textmaterial för

kårens räkning, att representera kåren i Rådet för lika villkor vid

Uppsala universitet samt att vara en resurs för studenter och

studentföreningar.

 

Uppdraget innebär i stor utsträckning självständigt arbete. Uppsala

studentkårs styrelse genom presidiet är arbetsgivare för alla

förtroendevalda personer. Arbetet ska löpande rapporteras till Uppsala studentkårs styrelse och fullmäktige.

Förtroendeuppdraget innefattar en arvodering på 50 procent och

sträcker sig över 10 månader. Tillträde sker den 14:e i augusti månad

och frånträde den 15:e i juni månad. Den förtroendevalde förväntas att tillsammans med sin efterträdare planera för överlämning när denne har tillträtt.

Uppsala studentkårs halvtidsarvode är 6 868 kr i månaden.

 

Vi söker dig som studerar eller nyligen avslutat dina studier vid

Uppsala universitet, och som är intresserad av jämlikhets­ och

likabehandlingsfrågor. Du ska vara flexibel och kunna växla mellan

olika arbetsuppgifter och tycka om att möta och arbeta med många

olika människor. Du ska ha god förmåga att kommunicera kårens

verksamhet både på svenska och på engelska.

 

Du bör ha goda kunskaper inom jämlikhetsområdet. Det är meriterande att tidigare ha arbetat med eller studerat normkritik, projektledning och att ha erfarenhet förebyggande eller stödjande jämlikhetsarbete i andra ideella organisationer.

 

Kontaktperson

Har du frågor om uppdraget? Kontakta Uppsala studentkårs

jämlikhetsansvarig Shade Amao på jamlikhet [at] us.uu.se eller vice

ordförande, Ann-Catrin Wells på vice [at] us.uu.se

 

Ansökan

Mejla din ansökan till valberedning [at] us.uu.se med cv och kort

personligt brev senast den 1/6. Skriv “Ansökan Jämlikhetansvarig” i

ärenderaden.