- Studiebevakare 100 % (förlängd ansökan)

1 post på 100 % vid Medicinska sektionen

1 post på 100 % vid Samhällsvetenskapliga sektionen

1 post på 100 % vid Sektion Lära

1 post på 100 % vid Humanistiska sektionen

Om Uppsala studentkår
Uppsala studentkår grundades 1849 och arbetar för att förbättra studietiden vid Uppsala universitet. Vi jobbar med både utbildningsfrågor såsom kursvärderingar,  granskningar av studentlitteratur, betygsfrågor och med studiesociala frågor såsom arbetsmiljö och studenters boendesituation. Uppsala studentkår är en av de största kårerna i landet och drivs av och för studenter. Vårt motto är: tillsammans gör vi vår studietid bättre!

Uppsala studentkår har fyra sektioner: Humanistiska, Medicinska och Samhällsvetenskapliga sektionen samt Sektion Lära.

Sektionernas arbete leds av ett sektionsråd. De olika sektionsrådens uppbyggnad ser lite olika ut, men alla har en ordförande, vice ordförande samt ett antal ledamöter. Ledamöterna är studenter som studerar vid utbildningsområdet.  

Att vara studiebevakare
Som studiebevakare arbetar du vid en sektion och har ditt kontor ute på campus. Som studiebevakare jobbar du med arbetsmiljöfrågor, fallverksamhet (det vill säga hjälper studenter i specifika fall där studenter fått problem kring sin utbildning) och hjälper till att stötta sektionens administrativa arbete. Studiebevakaren fungerar som studenternas lokala ombud vilket innebär att ta emot studenter som vänt sig till sektionen med studierelaterade problem och ge dem hjälp och stöd. Studiebevakaren har därmed ofta kontakt med personal på universitetet. Som studiebevakare kommer du även att sitta som studentrepresentant i olika organ inom universitetet. Du är också ansvarig för att rekrytera studerandeskyddsombud, att utbilda och samordna dessa och tillsammans arbeta för att förbättra studenternas arbetsmiljö. Vid vissa sektioner ingår det även i uppdraget att ha övergripande ansvar för kontakten med sektionens studentrepresentanter och se till att de har stöd i sitt arbete.

I arbetet som studiebevakare ingår även att vara med i kårens informationsarbete, framförallt vid terminsstarterna, men även under terminens gång. Du ska då kunna berätta om kåren, vår verksamhet och känna dig bekväm med att prata inför folk och ta kontakt med nya studenter.  Även om varje studiebevakare har ansvar för en specifik sektion så jobbar studiebevakarna ofta i nära samarbete med varandra.

Omfattning

Uppdraget är arvoderat på 100 % vilket motsvarar en heltidssysselsättning.

Uppdraget sträcker sig från 14 augusti 2018 till 15 juni 2019. Uppsala studentkårs heltidsarvode är 13 974 kronor i månaden.

Överlämning sker i maj/juni och planeras tillsammans med företrädare och efterträdare.

Vi söker dig som:

- vill engagera dig för studenternas rättigheter och förbättrade studietid

- trivs med att arbeta självständigt, ta eget ansvar och möta nya utmaningar

- känner dig trygg med att företräda dina studenter, ta plats och uttrycka din mening på ett diplomatiskt sätt

- känner dig bekväm att kommunicera i skrift och tal på både svenska och engelska

Det är meriterande om du har:

- tidigare erfarenhet av ideellt engagemang, inom kåren eller annan förening

- tidigare erfarenhet av fackligt engagemang och arbete, t ex. arbetsplatsombud, skyddsombud eller dylikt.

- haft studentrepresentantuppdrag eller annat förtroendeuppdrag inom Uppsala studentkår

Som studiebevakare har du möjlighet att vara med och påverka din och dina medstudenters studietid. Det är en chans att få mycket ansvar och skaffa dig meriterande erfarenheter. Vi ser fram emot din ansökan!

Ansökan

Du skickar CV och personligt brev till valberedning [at] us.uu.se

Du anger i mailet vilket/vilka uppdrag du söker (om du söker studiebevakarposter på flera sektioner räcker det med en ansökan)

Tjänsten tillsäts löpande.

Frågor kan ställas till vice ordförande Ann-Catrin Wells på vice [at] us.uu.se eller till studiebevakare på respektive sektion. Tveka inte att höra av dig till oss om det är något du undrar över! Kontaktuppgifter till alla studiebevakare, samt ytterligare information om studiebevakarrollen hittar du på http://www.uppsalastudentkar.se/studiebevakning