Verksamhetsledare 100% Kondoma Mera

Uppsala Studentkår utlyser Verksamhetsledare för Kondoma Mera!

Kondoma Mera! är en organisation som finansieras av Region Uppsala och drivs i samverkan med Uppsala studentkår. Syftet med verksamheten är att minska förekomsten av STI (Sexually Transmitted Infections) och oönskade graviditeter bland studenter och doktorander vid Uppsala Universitet och för att studenterna vid Uppsala Universitet och SLU ska få information så att de har möjlighet att ta ansvar för sin egen sexuella och reproduktiva hälsa och tillgodogöra sig sina rättigheter på detta område, samt respektera andras rätt till detsamma.

Kondoma Mera styrs genom en styrgrupp med representanter från Region Uppsala och Uppsala studentkår. Styrgruppen beslutar om budget och verksamhetsplan för projektet, och följer kontinuerligt upp verksamheten och fattar de strategiska besluten. Verksamhetsledaren är adjungerad till styrgruppens sammanträden och är föredragande inför styrgruppen. Styrgruppen har möte minst 2ggr/halvår.

Verksamhetsledaren ansvarar för Kondoma Meras löpande verksamhet och ekonomi. Inför varje verksamhetsår ska verksamhetsledaren ta fram en verksamhetsplan och budget som ska godkännas av styrgruppen. I slutet av verksamhetsåret ska verksamhetsledaren redovisa Kondoma Meras arbete till styrgruppen i form av en verksamhetsberättelse.

För organisationen Kondoma Mera ingår följande arbetsuppgifter
– att tillsammans med styrgruppen planera verksamheten
– att upprätta budget och ha övergripande ansvar för att administrera kostnader och utbetalningar
– att informera om och marknadsföra verksamheten
– att utvärdera och följa upp verksamhetsplanen i samarbete med dem som har medverkat
– att bistå Uppsala studentkårs presidium i frågor gällande SRHR 
– att enligt rutinen för hantering av personuppgifter enligt GDPR tillse att personuppgifter hanteras enligt gällande förordning och enligt framtagna rutiner
– att årligen uppdatera verksamhetsbeskrivning och övriga rutindokument så att de överensstämmer med gällande verksamhet

 

Arbetsbeskrivning för Kondoma Meras verksamhetsledare

 – att administrera hemsidan och ansvara för att informationen där är uppdaterad, och att ansvara för att driften av hemsidan sköts enligt avtal
 – att vårda kontakterna med Kondoma Meras samarbetspartners
 – att ansvara för att extra arbetskraft och övrigt stöd rekryteras om behov finns.

Vem söker vi
Vi söker dig som redan är student med skulle vilja ta en paus i studierna för att skaffa sig arbetslivserfarenhet. Du ska ha ett intresse för SRHR-frågor och vara bekväm med att upplysa och lära ut om dessa ämnen. Du ska obesvärat kunna möta olika typer av människor och kunna ta eget ansvar över ditt arbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av administrativt arbete inom ideella organisationer innan. Du ska kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.

Omfattning
Arvordering på 100 % från och med 25 januari 2019 till och med 17 januari 2020. Februari och början av Mars kommer du få gå dubbelt tillsammans med din företrädare.

Ansökan
Rekrytering sker löpande så skicka ditt CV och personligt brev omgående med sista ansökningsdag 22 Februari
Skicka CV och eventuella frågor till: vice [at] us.uu.se