Fullmäktige

Kårfullmäktige består av 41 ledamöter och väljs vid det årliga kårvalet där alla medlemmar har rösträtt.

Kårfullmäktige är Uppsala studentkårs högsta beslutande organ som bestämmer vad kåren ska tycka, göra och vilka som ska sitta i styrelsen och vilka som representanter oss studenter i en lång rad viktiga organ, till exempel universitetets styrelse (konsistoriet). Läs mer om fullmäktige och dess partier här: http://uppsalastudentkar.se/om_karen/organisation/fullmaktige
 

Johan Liljeholm

Fullmäktiges ordförande och ledamot

Parti: Obunden

E-post: fum.ordf(a)us.uu.se

 

Carolina Engström

Fullmäktiges vice ordförande och ledamot

Parti: Obunden

E-post: fum.vice.ordf(a)us.uu.se

 

Vakant

Fullmäktiges sekreterare

E-post: 

 

Vakant

Fullmäktiges vice sekreterare och ledamot

Parti: 

E-post: