Verksamhetsledare för ESMeralda

 

ESMeraldas uppgift är att bedriva kårens uppsökande mångfaldsarbete. Olika projekt med olika inriktning på samma tema samsas under ESMeraldas vingar. Mycket av ESMeradlas verksamhet är extern och riktar sig inte till universitet eller kårens normala målgrupp, studenter. De i projekten engagerade studenterna träffar skolungdomar och försöker hjälpa dem i deras skolgång.

Som verksamhetsledare sköter man kontakterna med Uppsala skolor, Uppsala kommun och Uppsala universitet. Mycket av arbetet handlar om att samordna och planera samt att föra en utvecklingsdialog av projekten med de engagerade studenterna.