Reception och register

I receptionen bistår jag receptionschefen i hennes arbete, svarar på allehanda frågor per telefon, över disk och via e-brev, hänvisar vidare eller kopplar till olika handläggare samt hjälper studenterna med diverse praktiska göromål (instruerar t.ex. hur man faxar, kopierar och scannar hos oss).

Jag fungerar också som "help-desk" i medlemsregisterfrågor både för enskilda studenter och nationerna. Felaktiga betalningsregistreringar och terminskortsproblem hamnar t.ex. oftast på mitt bord.

Mitt mål är bästa tänkbara studentservice.