Student- och doktorandombud

Student- och doktorandombudet finns till för dig som student eller doktorand om du har frågor eller problem kring det som rör din utbildning.Ombudet svarar på vilka regler och riktlinjer som gäller vid universitetet och ger råd och hjälp att lösa problem som uppstått med exempelvis lärare och institutionspersonal, men också med andra myndigheter som CSN och Försäkringskassan.

Det finns en lång rad nationella regler och lokala riktlinjer som gäller för dina högskolestudier. Som student kan det ibland vara svårt att veta vad som gäller, men alla studenter och doktorander vid Uppsala universitet är mycket välkomna att vända sig till ombudet för att få hjälp med detta. Som student kan du också vända dig till din lokala studiebevakare för att få hjälp på plats. Studiebevakarna är liksom studentombudet utbildade i frågor om studenträttigheter och har ett nära samarbete med ombudet.

Har du personliga frågor rörande din tillvaro som student eller doktorand kan du vända till dig ombudet som har tystnadsplikt. 

I doktorandfrågor kan ombudet hjälpa dig med frågor som du inte kan lösa på egen hand. Det kan röra alltifrån vilka bestämmelser som gäller, hur man drar av sin dator när man deklarerar, eller hur alternativa studiefinansieringar utfaller, eller om den institution och det ämne man är intresserad av har något särskilt gott eller dåligt rykte. Huvuddelen av de personliga ärenden som ombudet ger stöd och råd i rör allvarligare problem, exempelvis problem med handledaren eller konflikter med institutions- eller fakultetsledningen.