Verksamhetsledare Kondoma Mera!

 

Kondoma Mera är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala Studentkår och Kuratorskonventet (nationernas samarbetsorgan) och finansieras av socialstyrelsen genom Uppsala läns landsting.

Vi arbetar för att Uppsalastudenterna ska få information om, och därmed möjlighet att ta ansvar för, sin egen sexuella och reproduktiva hälsa och tillgodogöra sig sina rättigheter på detta område, samt att respektera andras rätt till detsamma. Målet är att antalet fall av sexuellt överförbara infektioner (STI) och oönskade graviditeter ska minska bland studenterna. All informationsverksamhet drivs med utgångspunkt i en positiv sexualsyn, dvs. synen att all ömsesidig sex är positiv och inte ska fördömas på något sätt.

Kondoma Mera finns inte till för att predika kondomanvändning, utan menar att det finns flera sätt att göra sex säkrare, varav ett sätt är att använda kondom. Vi vill uppmana studenter att ha säkrare sex och, om man trots allt har haft osäker sex, belysa vikten av att gå och testa sig. Sexuellt överförbara infektioner kan vara symtomfria och man kan bära på en infektion länge, utan att veta om det. Klamydia kan till och med leda till sterilitet om det inte behandlas i tid. Därför innebär osäker sex alltid en onödig risk.

Under våren kommer informatörer från Kondoma Mera finnas ute på nationerna och campus för att prata om säkrare sex, besvara frågor och dela ut gratis kondomer, femidomer, glidmedel och informationsbroschyrer. Du känner igen oss på vår grönblommiga utstyrsel och sköna attityd!

Nationer och studentföreningar är välkomna att boka informatörer från Kondoma mera till sina evenemang. Vi anpassar gärna sättet vi informerar på efter önskemål. Vi kan till exempel informera vid bokbord, hålla presentationer inför publik, ha tipspromenad, arrangera roliga och lärorika tävlingar på tema säkrare sex, leda gruppdiskussioner etc.