Johannes Bäck

Uppsala studenkårs ordförandes huvuduppgift är att leda kåren som organisation samt att vara kårens ansikte utåt.

I uppgifterna ingår att leda kårstyrelsens arbete, samt att ansvara för kårens ekonomi. Andra viktiga frågor för ordförande är organisations-, personal- och arbetsledningsfrågor, som sköts tillsammans med vice ordförande. Förutom dessa interna uppgifter har kårordförande ett övergripande ansvar för de åsikter och frågor som kåren driver.

Vid sidan av organisations- och ekonomifrågor representerar ordförande kåren och dess medlemmar i olika organ och sammanhang. Viktigast är att representera studenterna i Rektors beslutsammanträde och vid universitetsledningens möten. Rektors beslutsammanträden (RS) hålls en gång i veckan och är det tillfälle då universitetets rektor fattar sina beslut efter föredragning. Som enda studentrepresentant sitter ordförande med, för att kunna föra fram studenters perspektiv och synpunkter. Universitetsledningen träffas också en gång i veckan för informationsutbyte och för diskussion om bl. a det som ska behandlas på Rektors beslutsammanträde. Även då deltar ordföranden.

Kårordförande företräder studenterna och kåren även i andra sammanhang, bl. a i kontakterna med kommunen och nationella aktörer. I uppgifterna ingår också att delta i debatter, paneler, hålla tal och delta vid officiella besök och tillställningar.