Presidium

Uppsala studentkårs presidium ansvarar för det vardagliga operativa arbetet på kåren. Verksamhetår 2019/2020 är Johannes Bäck ordförande och Mårten Andersson är vice ordförande.