Pressrum

Om du är intresserad av intervjuer, kontakta i första hand Uppsala studentkårs presidium. Doktorandnämndens ordförande kan svara på frågor som rör doktorander. Kontaktuppgifter finns via länkarna och i den högra kolumnen. Det finns också ytterligare funktioner på kåren, såsom bostadsansvarig och studentombud, som kan svara på frågor inom respektive område.

Är du osäker på vart du ska vända dig, kan du kontakta kårens politiske sekreterare, tillika pressansvarig, som kan hjälpa dig fram till rätt person för intervjun, se kontaktuppgifter till höger här på sidan.

- Pressmeddelanden från Uppsala studentkår

- Pressbilder Uppsala studentkår

- Logotyper Uppsala studentkår