Styrelse

Styrelsen är ansvarig för kårens verksamhet som helhet; ekonomi, personal, engagerade och arvoderade, löpande verksamhet samt verkställa beslut som tas av fullmäktige. Styrelsen väljs av och svarar till fullmäktige, dessa är Uppsala studentkårs ledamöter:

 

Styrelsen verksamhetsåret 2017/2018:

Max Stenberg
ordf(a)us.uu.se
S-studenter (S)

Ann-Catrin Wells
vice(a)us.uu.se
Oberoende

Karin Rask
F!-studenter

Cecilia Ek
F!-studenter

Charlie Strängberg
F!-studenter

Amanda Tedenljung
F!-studenter

Alva Cedergren
S-studenter

Sofie Annerfalk
S-studenter

Jakob Stone
S-studenter

Pontus Valdemarsson
Vänsterns studentförbund

Johannes Brolinson
Vänsterns studentförbund