Vanliga frågor och svar

Fråga receptionen

Uppsala studentkårs reception har generösa öppettider och hög servicegrad. Vi hjälper alla studenter och svarar på frågor vid receptionsdisken, via telefon och via e-post. I studentkårens reception finns också en bokförmedling, datorer, skrivare, kopiator och scanner.

Här är några av de vanligaste frågorna som ställs av studenter.

Varför ska jag bli medlem?
Uppsala studentkår arbetar för dina rättigheter som student. Vi arbetar med studentrepresentation, studiebevakning, studentinflytande och studentservice för att din tid som student ska bli så bra som möjligt. Genom ditt medlemskap stärker du Uppsala studentkår som den enade rösten för studenternas rättigheter vid Uppsala universitet.
Dessutom kan du söka kårens stipendier, låna pengar samt få hyra Norredatorp till medlemspris. 

Hur blir jag medlem?
Du kan bli medlem online på www.uppsalastudent.com, i kårens reception på Övre Slottsgatan 7 eller på en nation i samband med att du blir nationsmedlem. Du  kan också bli medlem via sms, läs mer om hur på: www.uppsalastudentkar.se/bli-medlem

Hur får jag Mecenatkortet?
För att få Mecenatkortet (eller Mecenat-loggan på kår/nationskortet) måste du vara aktiv student (d.v.s. vara registrerad på kurser eller som doktorand ha en aktivitet registrerad). 

Har jag rätt till reserabatt?
Du har rätt till reserabatt på SL/UL om du har en studieomfattning på minst 75%. För grundutbildningsstudenter betyder det att du måste vara registrerad som programstudent på helfart eller på fristående kurser på totalt minst 22.5 hp. Doktorander måste ha en aktivitet på minst 75% registrerad för innevarande eller föregående termin.

Jag pendlar med SJ/SL/UL och behöver visa att jag har rätt till studentrabatt innan jag har fått Mecenatkortet. Hur gör jag?
Så fort Mecenatkortet är beställt kan du beställa ett reseintyg via SMS på www.mecenat.se alternativt använda dig av kortet i Mecenats app.

Varför har jag inte fått Mecenatkortet?
Det kan bero på att vi har fel adress till dig, att du har en obetald medlemsavgift i kårernas och nationernas gemensamma medlemsregister eller att du ännu inte blivit registrerad vid Uppsala universitet. Kontakta receptionen så reder vi ut detta.

Varför får jag en terminsräkning när jag redan har betalat via uppsalastudent.com?
En räkning skickas automatiskt ut i början av varje termin till alla de som varit medlemmar föregående termin. Sedan kan man välja att betala den via bankgiro med OCR-numret på räkningen eller genom att göra en direktbetalning på www.uppsalastudent.com. Har man redan betalat när räkningen kommer är det bara att bortse från den.

Jag har fått en terminsräkning men vill inte längre vara medlem. Hur gör jag?
Om du avslutat dina studier och inte längre vill vara medlem i vare sig kår eller nation kan du bara bortse från räkningen. I annat fall kontaktar du den kår/nation vars medlemskap du vill avsluta.

Hur ändrar jag adress?
På aktiva studenter får vi nya adresser från Uppsala universitet som i sin tur hämtar uppgifterna från Skatteverket. Kontrollera din adress i Studentportalen. Medlemmar som f.n. inte är aktiva studenter anmäler ny adress direkt till kår eller nation.

Jag har inte skaffat eduPrint​, kan jag skriva ut ändå?
I Uppsala studentkårs reception finns datorer och skrivare som du får använda mot kontant betalning: 50 öre (svart/vitt), 1:50 (färg)/tryckt sida (A4).

Var köper jag gästkort till nationerna?
Gästkort utfärdas av Kuratorskonventet och nationerna, inte av Uppsala studentkår. Kuratorskonventets gästkortsexpedition är dock belägen i kårhuset på Övre Slottsgatan 7 med egna öppettider.