Föreningar

Biomedicinska vetenskapsföreningen (BVF)
Biomedicinska vetenskapsföreningen är en förening grundat på viljan att skapa ett forum för engagerade studenter och alumner att på ett ohämmat sätt utrycka sin fascination över vetenskap och inspireras av likasinnade i en trygg miljö. Detta är en ideell förening som kommer att arrangera laborationer på kvällstid men även fungera som ett diskussionsforum för intresserade studenter och alumner på biomedicinprogrammet vid Uppsala universitet.

LSRU
Studieråd till logopedprogrammet Uppsala Universitet med syfte att tilldelas och förmedla information till programmets studenter.