Dolda funktionsnedsättningar

“Om jag kunde skärpa mig och fungera som alla andra skulle jag ju göra det.”

Vad är en funktionsnedsättning?
Alla människor har ett fungerande som varierar från person till person. En del hör lite dåligt, andra har svårt att fungera bra i stora grupper eller distraheras väldigt lätt. För vissa är variationen så stor att det kan bli svårt och ansträngande att göra vissa saker på samma sätt som många andra är vana vid. Då har det individuella fungerandet blivit en nedsättning.

Ibland säger man att funktionsnedsättningen är dold när den är svår att upptäcka för den som inte känner till den. Det kan exempelvis vara dyslexi, ADHD/ADD, Aspergers syndrom, färgblindhet och nedsatt hörsel. En dold funktionsnedsättning har lika lite att göra med begåvning som en klart synlig nedsättning utan handlar om de styrkor och svårigheter som vi alla har.

Studier med en funktionsnedsättning
Det kan vara svårt att studera med en funktionsnedsättning, men det finns stöd att få och många problem går att undvika med olika anpassningar. Flera studenter upplever att det är fördomar och oförståelse för deras behov och inte själva fungerandet som skapar störst hinder. Det gör det svårt att berätta om sin funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att du som medstudent finns där som stöd för dina kursare.

Vår gemensamma studiemiljö
Som medstudent är du en stor del av dina kursares studiemiljö. Här har vi samlat några konkreta tips för att du ska kunna vara ett stöd i deras studiesituation. Många av tipsen kommer alla studenter ha glädje av, men det som för många kan vara lite irriterande kan för andra bli helt avgörande för om de orkar med studierna eller inte. Det är också viktigt att ha med sig att det inte finns någon anpassning som fungerar för alla. Det bästa en medstudent kan göra är ofta att försöka känna av situationen och respektera att alla fungerar olika.

Läs mer på Infoteket.

Faktagranskat av Eva Persson, Psykolog/Infoteksansvarig