Koncentrationssvårigheter

Vad är koncentrationssvårigheter?
Att ha koncentrationssvårigheter innebär att man har svårt att sålla bort intryck och fokusera på en sak i taget. Att till exempel lyssna på en lång föreläsning eller läsa i en brusig miljö kan därför bli mycket ansträngande. Koncentrationssvårigheter beror ofta på ADHD/ADD.

Vad kan jag tänka på?
För någon med ADHD/ADD finns det redan många distraktioner, så skapa inte fler! Om du tar anteckningar på dator under föreläsningen bör du undvika att göra annat som att surfa eller kolla Facebook eftersom det syns väldigt bra för de som sitter bakom dig. Det är också viktigt att ni alltid får en rast på föreläsningen eller seminariet så man får en stunds vila, och att försöka hålla studiemiljön så lugn och fri från distraktioner som möjligt.

Läs mer på Infoteket.

Faktagranskat av Eva Persson, Psykolog/Infoteksansvarig