Läs- och skrivsvårigheter

Vad är läs- och skrivsvårigheter?
Det är lätt att staka sig när man läser ett nytt och främmande ord för första gången. För en person med läs- och skrivsvårigheter är varje ord en ansträngning att läsa och förståelsen kommer inte automatiskt. När varje ord kräver stort fokus blir det också svårt att se hela meningen. Ofta beror det på dyslexi, ibland på något annat som koncentrationsförmågan eller en synnedsättning.

Vad kan jag tänka på?
Har du en kursare med läs- och skrivsvårigheter är det bra att inte ha all kommunikation i text utan att istället prata om det ni ska göra. Ha förståelse för att texthantering kan ta längre tid och hjälp till att korrläsa om hen ber om det.

Läs mer på Infoteket.

 

Faktagranskat av Eva Persson, Psykolog/Infoteksansvarig