Sociala svårigheter

Vad är sociala svårigheter?
När vi träffar andra människor läser vi av dem och kan ganska snabbt avgöra hur de känner sig. Det finns idéer om hur man ska bete sig som fungerar som regler för hur vi umgås. Personer med Aspergers syndrom är inte alltid medvetna om de här reglerna utan måste lära sig dem mer aktivt. Det kan leda till missförstånd, och man kan uppfattas som ointresserad eller okänslig.

Vad kan jag tänka på?
Att alltid behöva fundera på vad man själv och andra gör kan vara utmattande, så studiemoment som grupparbeten kan bli krävande. Därför är det viktigt att respektera att en kursare med Asperger syndrom kan behöva göra saker på sitt eget sätt och försöka hitta en lösning som passar alla. Håll kommunikationen saklig och tydlig och försök undvika underförstådda överenskommelser.

Läs mer på Infoteket.

Faktagranskat av Eva Persson, Psykolog/Infoteksansvarig