Syn- eller hörselnedsättning

Vad är syn- eller hörselnedsättning och vad kan jag tänka på?
Det går inte alltid att upptäcka om någon ser eller hör dåligt. Färgblindhet finns i många varianter, men det är bra att försöka hålla sig till svart eller mörka färger om man behöver skriva på en tavla. För någon med nedsatt hörsel kan en brusig miljö göra det nästan omöjligt att höra vad någon säger. Därför ska föreläsaren alltid använda mikrofon och det ska finnas tysta rum på campus som kan bokas.

Läs mer om hörselnedsättning.
Läs mer om synnedsättning.

Faktagranskat av Eva Persson, Psykolog/Infoteksansvarig