Kom igång med litteraturgranskningen

Projektet är helt öppet och inga särskilda förkunskaper krävs. Du väljer själv vilken litteratur du vill granska och sätter dina egna deadlines. Jämlikhetsansvarig finns tillgänglig som resurs och för handledning under hela arbetets gång och vi anpassar gärna upplägget för att det ska passa dig och din studiesituation. Vi ser gärna att ni är minst två som utför arbetet men kan göra undantag. Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta Uppsala studentkårs jämlikhetsansvarig! Om du väljer att engagera dig går det till ungefär så här:

1) Hitta en kompis som vill göra det med dig och kontakta jämlikhetsansvarig och bestäm tid för ett uppstartsmöte. Då kan ni tillsammans gå igenom metodmaterialet och böckerna ni ska granska, och utforma en plan som passar er och ert ämne.

2) Granskningsarbetet genomförs. Jämlikhetsansvarig håller kontakten och hjälper till på alla sätt som kan behövas. Hinner ni inte färdigt så skjuter vi upp deadlinen.

3) När granskningen är färdig skriver ni ett utkast till en rapport enligt kårens mall. När jämlikhetsansvarig har gått igenom den publiceras den med era namn.

4) Den färdiga rapporten används i Uppsala studentkårs påverkansarbete. Uppsala universitet har också visat stort intresse för projektet och de flesta institutioner är väldigt nyfikna på att använda resultaten i sin undervisning. Dessutom får du ett intyg på din arbetsinsats.

BilagaStorlek
Fil projektplansmall.docx517.1 KB
PDF icon Frågeställningar238.78 KB