Vem är din studiebevakare?

Har det blivit problem med din tenta eller uppsats? Lyssnar inte läraren på dig? Har du upplevt att du blivit utsatt för diskriminering? Har du någon funktionsnedsättning och skulle behöva praktisk hjälp för dina studier? Saknas det mikrovågsugnar eller är det för dåligt ljud i föreläsningssalarna? Eller vill du starta ett projekt och behöver hjälp eller pengar?

Sedan ett par år tillbaka har Uppsala studentkår decentraliserat organisationen i arbetet som kallas sektionalisering. Under Samhällsvetenskapliga fakulteten har kåren bildat två sektioner; Ekonomiska sektionen och Samhällsvetenskapliga sektionen (i folkmun Ekosek och Samsek).

Sektionerna har varsitt sektionsråd, med en ordförande, vice ordförande, kassör samt studiebevakare. Sektionsråden driver frågor för att förbättra studenternas arbetsmiljö och utbildning. I sektionsrådet sitter studentrepresentanter från både institutionerna och studentföreningarna vid fakulteten. Dessa är:

Ekonomiska- och samhällsvetenskapliga sektionen.

Till sin hjälp har sektionerna tre studiebevakare som jobbar heltid för att stödja dess arbete. Vi finns för att hjälpa och stödja föreningarna och studentrepresentanterna som finns i universitetets olika organ och arbetsgrupper, bedriva fallverksamhet och informera om kårens verksamhet.

Så, vilka är vi?

Vi heter Alexandra, Linda och Ida och vårat kontor ligger på Ekonomikum, i rum A224 (mitt emot studerandereceptionen). Du är varmt välkommen att kika förbi för att ställa studierelaterade frågor, bolla idéer eller ge synpunkter. Vi är oftast på kontoret, annars är vi alltid anträffbara via mail eller telefon 018 - 471 69 89.

Ida, Linda och Alexandra.

sektion.ekon [at] us.uu.se (Ida Wikblom), arbetsmiljö & utbildning Ekosek, studiebev.sam [at] us.uu.se (Linda Ekström), arbetsmiljö & utbildning Samsek och sektion.sam [at] us.uu.se (Alexandra Abde), sektionsansvarig vid båda sektioner.