Hur påverkar jag kåren?

Rösta
Du gör din röst hörd genom att rösta i kårvalet den 7 - 21 april på det parti eller den person du känner bäst kan företräda dig.

Agera
Du kan också göra din röst hörd genom att skriva en debattartikel i Uppsalastudenternas tidning Ergo, skriva en motion till fullmäktige eller ta direkt kontakt med kårens förtroendevalda. Du hittar kontaktuppgifter på www.uppsalastudentkar.nu och dina synpunkter är ALLTID välkomna!

Engagera dig
Bäst gör du din röst hörd genom att själv engagera dig. Varje år behövs tusentals studentrepresentanter som vill engagera sig och göra sin och andras röster hörda.

På din institution och fakultet behövs det bl.a. studerandeskyddsombud, åtminstone ett tiotal engagerade i studierådet och sektionsrådet samt  representanter i institutionsstyrelsen, jämlikhetsgruppen, biblioteksnämnden och fakultetsnämnden.

Centralt behövs det bl.a. studenter i universitetets styrelse, den akademiska senaten, styrelsen för Museum Gustavianum, biblioteksstyrelsen, Studenthälsan, Studentbokhandeln, Folkuniversitetet och den virtuella IT-fakulteten.

Kåren söker också varje år bl.a. en ny ordförande, en till två vice ordföranden, 33 nya fullmäktigeledamöter och suppleanter, 7-13 styrelseledamöter, 4 studiebevakare, en studentombud, jämlikhetsombud, kommunikationsansvarig, standarbärare, projektledare för Kondoma Mera, studentambassadörer, någon som ansvarar för bostadsjouren, någon som affischerar, engagerade i jämlikhetsgruppen, någon som fördelar bidrag till Uppsalas kårföreningar, klubbmästare och festfixare, studenter som vill granska kurslitteratur ur t.ex. genus- eller HBTQ-perspektiv, studenter som vill anordna konferenser och starta upp egna projekt, en tidningsstyrelse, representanter i stiftelsen Studenten och Ubbo,  valfunktionärer samt representanter och suppleanter till Sveriges Förenade Studentkårers kongress...