Kårpartier & kandidatlistor

I kårvalet 2018 ställer fem kårpartier upp. Nedan finns en sammanfattning av partierna och en kort beskrivning av deras visioner. 
 

logotyp

S-studenter
(S)

S-studenter arbetar för ett universitet som ger alla lika möjligheter. Vi tror på ett jämlikt samhälle och inser därför att kampen för studenternas bästa inte slutar i föreläsningssalen. Därför är en av våra prioriterade frågor ett ökat bostadsbyggande för att alla studenter ska ha rätt till en bostad. En annan viktigt fråga för oss är studenters välmående. Därför har vi tagit fram ett handlingsprogram mot psykisk ohälsa som ni kan hitta på vår hemsida. Vi är emot alla försök till privatisering av universitetet och är övertygade om att den akademiska autonomin garanteras genom en autonomi från marknaden. Rösta på S-studenter för en studentkår som vågar ta ställning!

Hemsida

Kandidatlista

logotyp

Uppsala universitets studenter
(UUS)

Till skillnad från andra kårpartier har UUS ingen rikspolitisk anknytning eller särskild politisk ideologi. Därför kan vårt fokus ligga helt på att arbeta för en bättre studietid för oss alla. UUS styrs främst av två principer - dels att fokusera på det som är bäst för oss studenter och dels att avskaffa partisystemet så att de lokala sektionerna och studentföreningarna får både inflytandet och erkännandet de förtjänar för arbetet de gör för kåren.

Uppsala studentkår står inför stora utmaningar. Sedan 2014 har studenterna på tre av de tidigare sju sektionerna brutit sig ur för att bilda egna kårer. Detta betyder att Uppsala studentkår tappat ungefär 40 % av organisationen. Det blir allt svårare för partierna att engagera och hålla kvar nya aktiva i kårens fullmäktige. Samtidigt finns hundratals eldsjälar i sektioner och studentföreningar. De driver varje dag den studiebevakning som verkligen gör skillnad i studenters liv. Ändå tillåts de inte bestämma över kårens riktning, vilka som ska inneha de centrala uppdragen eller vad kåren ska lägga sina pengar på. Vi ser inte att denna utveckling är hållbar. Det är dags att lämna partipolitiken och ge makten till studenterna på riktigt!

Rösta UUS för att vi ska få en kår där det lokala bestämmer istället för partipolitiken!

Hemsida

Kandidatlista

logotyp

Vänsterns studentförbund
(VSF)

Vänsterns studentförbund är ett revolutionärt socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt förbund. Vi kämpar för ett klasslöst demokratiskt samhälle som är fritt från könsförtryck och rasism, som bygger på en ekologisk grund. Tillgången till högre studier ser vi som en rättvisefråga, och vi vill arbeta för att minska den sociala snedrekryteringen som innebär att det främst är de med välutbildade föräldrar som pluggar vidare. Tillgång till bostad, ett studiemedel som går att leva på och att använda fler alternativa urvalsmetoder vid antagning är konkreta insatser som skulle släppa in arbetarklassen i akademien. Att studentpolitiken är politisk, och därmed ideologisk, är för oss en självklarhet. Vi vill därför vara tydliga: med VSF kan du räkna med att du blir företrädd av socialister och feminister som vill arbeta för en öppen högskola som på riktigt är för alla.

Hemsida

Kandidatlista

Allians för kåren

Allians för kåren

Vi vill verka för att det ska finnas flera fungerande studentkårer vid Uppsala universitet, och att de nybildade kårerna får ett större ansvar. Vi tycker att kåren oavsett vad ska vara en seriös studentröst som prioriterar studenterna framför partipolitiska konflikter. Därför vill vi reformera kårens valsystem. Vi vill att kåren ska fokusera mer på studentfackliga frågor rörande studiekvalitet och studenters villkor, som att verka för bättre studiemiljö, tillräckligt med lärarledd tid på alla utbildningar och längre öppettider på biblioteken.

Hemsida

Kandidatlista

Feministiskt initiativ

Fi-studenter är ett feministiskt och antirasistiskt studentparti med intersektionellt perspektiv. Högre utbildning är fortfarande ett privilegium för ett fåtal, något som spär på samhällets segregation. Därför kämpar Fi-studenter för ett för alla tillgängligt universitet oavsett socioekonomisk bakgrund, könsidentitet och funktionalitet - ett universitet fritt från sexism, rasism och homofobi. Detta är en politisk och ideologisk kamp, akademin står inte utanför resten av det politiska Sverige. Ett studiemedelssystem som likställs med arbete i förhållande till sociala trygghetssystem, alternativa urvalsmetoder, ökad tillgång till bostad, ett mer tillgängligt campus och fler studieplatser är åtgärder som skulle verka mot dagens homogena akademi. För ett universitet med hög kvalitet krävs också bra och utbildade lärare. Vi tror på en normkritisk pedagogik med genus-, funktionalitets-, hbtq- och antirasistiska perspektiv där studenternas olika erfarenheter värderas och respekteras. Detta ska därför genomsyra all utbildning, saknas kompetens bland lärare ska de utbildas. Rösta rosa för en mer färgstark kår som vågar ta politisk ställning!

Hemsida

Kandidatlista