Hur röstar jag?

Alla medlemmar i Uppsala studentkår som betalat sin medlemsavgift senast 30 mars har rätt att rösta.

Du besöker sidan www.karvalet.nu och klickar på "Rösta".

Därefter loggar du in på sidan med ditt personnummer och din kårvalskod som finns på ditt kår-/nationskort.

Logga in

 

När du har loggat in väljer du att rösta på ett av de existerande kårvalspartierna eller att rösta blankt.

Partival

 

Efter detta har du möjlighet att rösta på en kandidat inom partiet som du helst vill se i Fullmäktige, detta är dock inte obligatoriskt.

Personval

 

Efter detta får du bekräfta ditt val en sista gång. Observera att för att ändra din röst måste du besöka vallokalen vid Uppsala studentkårs reception på övre slottsgatan 7 mellan 12:00-14:00 på vardagar.

Bekräfta

 

Du är nu färdig!

Klar