Varför rösta?

Att rösta i kårvalet är det enklaste sättet att göra din röst hörd.

Du kan rösta i kårvalet den 7 - 21 april för att du vill se kåren förändras eller för att du inte vill se kåren förändras. Ditt val kommer mycket konkret att påverka din och andra studenters utbildning och er tid i Uppsala.

Kårpartierna är ense om att din tid i Uppsala ska bli den bästa möjliga men vad som är "bästa möjliga" beror förstås ofta på om det är en feminist, socialist, grön, pirat, konservativ, liberal eller kårfacklig student som får besvara den frågan.

Ditt val i kårvalet den 7 - 21 april påverkar t.ex. dina lärares kompetenser, dina examinationsformer, din betygsskala, din möjlighet att bli doktorand, ditt favoritbibliotek, din studiemiljö, dina valmöjligheter om du blir utsatt för diskriminering, din internetuppkoppling, din tillgång till friskvård och sjukvård, din tillgång till bostäder, Uppsalas litteraturpriser, dina studentrabatter, din möjlighet att få arbete efter avslutad utbildning, Uppsalastudenternas tidning Ergo, din kåravgift och vilken service kåren kommer att erbjuda dig nästa år.

Du kan välja att rösta blankt. På så sätt visar du ditt stöd till Uppsala studentkår och din rätt att rösta, men att du inte kan eller vill ta ställning till något av de partier som ställer upp i valet.

Du har rösträtt - använd den!