Vilka frågor arbetar kåren med?

Din kår är framförallt din intresseorganisation som bevakar
utbildningskvalitén vid Uppsala universitet, bostads-, sjukvårds- och
infrastrukturfrågor i Uppsala kommun och landsting samt
studiemedelsfrågor och andra frågor som staten beslutar om och som
direkt rör din ekonomi. Kåren har ett omfattande arbete mot
diskriminering, för breddad rekrytering och tillsammans med landstinget
även ett projekt mot spridning av sexuellt överförbara
sjukdomar/infektioner.

Varje dag strävar också kåren efter att kunna ge dig ökad service och
fler förmåner samt minska risken för att du blir felbehandlad av
universitetet.