Vilka frågor arbetar kåren med?

Din kår är framförallt din intresseorganisation som bevakar utbildningskvalitén vid Uppsala universitet, bostads-, sjukvårds- och infrastrukturfrågor i Uppsala kommun och landsting samt studiemedelsfrågor och andra frågor som staten beslutar om och som direkt rör din ekonomi. Kåren har ett omfattande arbete mot diskriminering, för breddad rekrytering och tillsammans med landstinget även ett projekt mot spridning av sexuellt överförbara sjukdomar/infektioner.

Varje dag strävar också kåren efter att kunna ge dig ökad service och fler förmåner samt minska risken för att du blir felbehandlad av universitetet.