Priser

 

Priser för att hyra Norredatorp

Stuga Antal bäddar vardag/helg* vardag/helg*  

  Ej medlem medlem

Sportstugan 0** 950 kr/1400 kr 665 kr/980 kr

Torpet 12 720 kr/1160 kr 500 kr/810 kr

Ladan 5 450 kr/600 kr 315 kr/420 kr

Sovstugan 3 220 kr/275 kr 150 kr/185 kr

Visthuset, nedre delen 2 170 kr/225 kr 110 kr/155 kr

Visthuset, övre delen***2 150 kr/190 kr 100 kr/130 kr

Hela Norredatorp 2660 kr/3850 kr 1860kr/2690 kr

 

Bastu 100 kr, plus 50 kr/extra dag.

En hel vecka eller längre ger 15 % rabatt.

Priserna gäller ett dygn (= 24 timmar) från kl. 12.00 bokningsdagen till kl. 12.00 påföljande dag. Som helg räknas dygn som påbörjas fredag, lördag eller dag före röd dag i almanackan. Medlem är betalande medlem i Uppsala studentkår och majoriteten av hyresgästerna över 18 år ska vara medlemmar i kåren för att medlemspris ska erhållas.

* Med helg avses fredag, lördag eller dag före röd dag.

** För övernattning i Sportstugan medtages liggunderlag eller dylikt.

*** Endast sovloft (ej köksutrustning etc.)