Kårföreningar

Genom att vara kårförening är föreningen är knuten till Uppsala studentkår, vilket i stort innebär att föreningar och Uppsala studentkår samarbetar med varandra. En kårförening har möjlighet att få stöd av Uppsala studentkår genom att kunna söka ekonomiskt bidrag samt genom att kunna få tillgång till resurser i form av utbildning och marknadsföring. Samtidigt ska kårföreningarna sträva efter att dess medlemmar är med i Uppsala studentkår och följa det reglemente som finns för kårföreningar.

Kårföreningar kan både vara knutna till kåren centralt, men även till någon av Uppsala studentkårs sektioner; Humanistiska sektionen, Medicinska sektionen, Samhällsvetenskapliga sektionen eller Sektion LÄRA. Ansökan om att bli kårförening finner du i spalten här till vänster.

Som kårförening får ni tillgång till följande:

  • Möjlighet att söka ekonomiskt bidrag från Uppsala studentkår

  • Tillgång till utbildningar i tex mötesteknik, konflikthantering, hållbart engagemang, normkritik mm.

  • Synlighet på Uppsala studentkårs hemsida

  • Möjlighet att affischera på Uppsala studentkårs affischtavlor runt om på universitets olika campus

  • Kostnadsfritt använda Uppsala studentkårs lokaler