Ansökan kårförening

Ansök om att erhålla eller behålla status som kårförening vid Uppsala studentkår.

Föreningens kontaktperson gentemot Uppsala studentkår: