Asylrättsstudenterna Uppsala


Asylrättstudenterna Uppsala är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som startade vårvintern 2017. Vi vill med vår verksamhet erbjuda asylsökande, papperslösa och andra migranter kostnadsfri information om migrationsrätt och närliggande rättsområden. Vi vill även utbilda våra medlemmar och informera allmänheten om migrationsrätt och de villkor asylsökande m fl lever med. Vi hoppas att vi med vår verksamhet kan bidra till en rättssäker process i migrationsärenden. Du som är juridiskt kunnig eller kan fler språk än svenska och engelska kan bli medlem för 100 kr per år och volontär i vår verksamhet. Om den beskrivningen inte passar in på dig kan du bli stödmedlem för 100 kr per år.

Asylrättsstudenterna Uppsala nås via: uppsala [at] asylrattstudenterna.se