Vänsterns studentförbund Uppsala

Vilka är vi?
Vänsterns studentförbund är en organisation som samlar studenter och doktorander i kampen för ett klasslöst, demokratiskt samhälle fritt från könsförtryck och rasism. Vi är en organisation vars hela grund vilar på medlemmarnas engagemang – därför är varje medlem ovärderlig för oss.

Vad gör vi?
En viktig del i av vår verksamhet handlar om 
studier och bildning. Genom att driva studiecirklar och ordna föreläsningar sprider vi kunskap kring frågor och perspektiv som oftast glöms bort eller ignoreras i den allmänna debatten och inom forskningen. På så sätt bildar vi oss tillsammans och kan ifrågasätta de härskande idéerna vid universitetet.

VSF är ett utomparlamentariskt förbund och en stor del av vårt politiska arbete består av aktivism . Genom att regelbundet anordna demonstrationer, manifestationer, debatter och andra typer av aktioner, tar vi makten över det offentliga rummet. Vi var bland annat aktiva i rörelsen Ockupera universitetet som protesterade mot privatisering av universitetet och mot en sänkning av studiebidraget. Vi står alltid redo att reagera, och är inte rädda för att agera i studentpolitiska frågor.

VSF har ett kårpolitiskt engagemang genom att vara aktiva som studentparti inom Uppsala studentkår. Vid senaste valet (april 2015) fick vi  6 mandat (av 41) i kårfullmäktige, en ökning med ett mandat från föregående år. Miranda Cox från VSF Uppsala blev vald till kårens vice ordförande och Pontus Valdemarsson till ordinarie styrelseledamot under verksamhetsåret 15/16. Vi försöker ständigt att vara en radikal röst inom kåren och driva frågor som grundar sig i socialism, feminism, anti-rasism och ekologi. Vi ser kåren som ett medel att föra fram dessa frågor samt bilda opinion bland studenter. Under fliken ”Kårval” hittar du information om vår kårvalskampanj.

Gå med i VSF!
VSF Uppsala är en förening som styrs direkt av våra medlemmar. Det innebär att du som medlem har stora möjligheter att vara med och påverka och komma med egna idéer om vilka frågor vi borde driva och vilken verksamhet vi ska ha. Är du intresserad av att bli medlem eller vill veta mer om VSF och vår verksamhet? Skicka ett mail till uppsala [at] vansterstudenterna.se

!