Organisation

Här kan du läsa mer om Uppsala studentkårs organisation och vad de olika delarna har för ansvar.

Alla medlemmar har rösträtt i kårvalet som äger rum varje vårtermin. Där väljs 33 stycken ledamöter från olika listor till kårfullmäktige som i sin tur väljer styrelse och presidium. På varje sektion inom Uppsala studentkår väljs ett eget presidium som tillsammans med studie-bevakare på sektionen driver arbetet.

I flikarna kan du läsa mer om de olika delarnas funktioner.