S-studenter

S-studenter arbetar för ett universitet som ger alla lika möjligheter. Vi tror på ett jämlikt samhälle och inser därför att kampen för studenternas bästa inte slutar i föreläsningssalen. Därför är en av våra prioriterade frågor ett ökat bostadsbyggande för att alla studenter ska ha rätt till en bostad. Vi är emot alla försök till privatisering av universitetet och är övertygade om att den akademiska autonomin garanteras genom en autonomi från marknaden. Rösta på S-studenter för en studentkår som vågar ta ställning!

Här finns namnen på S-studenters fullmäktigeledamöter 2015/2016

 

Ordinarie ledamöter:
Karin Wetterberg
Jakob Stone
Lina Vänglund
Max Stenberg

Ersättare:
Erik Melander
Johan Liljeholm
Maja Chrapkowska
Anton Åvall