Uppsala universitets studenter

UUS är det enda kårpartiet utan rikspolitisk anknytning. Den gemensamma grund vi står på är - snarare än partipolitik -  studentnära frågor och effektivt påverkansarbete. Vi vill decentralisera kåren på riktigt och stärka samarbetet mellan de kårer och studentföreningar som finns vid universitetet. Med rätt påverkansverktyg kan vi skapa en mer jämlik, tillgänglig och kvalitativ utbildning. Vår studentpolitik bygger på visionen om att Uppsala studentkår ska ha Sveriges bästa studentrepresentation!

Här finns namnen på Uppsala universitets studenters fullmäktigeledamöter 2019/2020

Ordinarie ledamöter:
Amanda Lindberg 
Johannes Bäck 
Ali Mahmoudi 
Jacob Färnert 
Jakob Sidmalm
Sarah Ericsson 
Joel Cevey Tärnholm 
Robin Pelgrom 
Micaela Janatuinen 
Jakob Lindman 
Sofia Karlsson 
Daniel Backlund 
Viktoria Piirainen 

Ersättare:
Wilhelm Hultin
Johannes Öhlin 
Elon Svärdhagen 
Filip Garpenby 
Marcus Eng 
David Kalantar 
Carolina Engström
Jonas Lundström
Markus Marttila 
Isak Rutqvist 
Therese Schagerholm Dahl 
Fredrik Hultman 
Gustav Sundell