Vänsterns studentförbund

Vänsterns studentförbund är ett revolutionärt socialistiskt, feministiskt och anti-rasistiskt förbund. Vi kämpar för ett klasslöst demokratiskt samhälle som är fritt från könsförtryck och rasism, som bygger på en ekologisk grund. Som studentförbund är studenterna för oss självklart ett särintresse. För oss är det viktigt att alla studenter skall kunna studera på samma villkor. Vi är utleda på den likriktning som finns inom högskolor och universitet och vill införa alternativa perspektiv inom undervisningen.

Här finns namnen på Vänsterns studentförbunds fullmäktigeledamöter 2017/2018

 

Ordinarie ledamöter:
Therese Eliasson 
Martin Holmer 
Pontus Valdemarsson
Johannes Brolinson 
David Jonsson
Emil Larsson 

Ersättare:
Henning Bollmark