Verksamheter under kåren

Här finner du information om olika typer av projekt och verksamheter, som antingen drivs genom arbetsgrupper och utskott inom kåren eller via styrgrupper tillsammans med andra parter. 

Vissa av dessa verksamheter har Uppsala studentkår tagit intiativ till men drivs numera mestadels externt. En del av de här projektet ansvaras av arvoderade på kåren, men de är allt som oftast öppna för dig som student att engagera dig i! Hör av dig till oss och hör efter hur du kan vara med och arbeta för en bättre studentstad! 

Vi är med och driver dessa då vi anser att verksamheterna förbättrar livet som student för alla och Uppsala som studentstad i helhet.