Studentbokhandeln

Tyvärr tvingades Studentbokhandeln att läggas ner i början av 2019 p.g.a. den dåliga ekonomin.