Föreningar

Föreningen samhällsvetarna Uppsala
Föreningen syftar till att stödja dem som studerar samhällsvetenskapliga ämnen vid Uppsala universitet, framförallt studenter vid Samhällsvetarprogrammet och Samhällsplaneringsprogrammet. Målet är att förbättra studietiden för medlemmarna samt förbereda dem inför kommande arbetsliv genom bland annat utbildningsfrämjande och studiesociala aktiviteter.

FREUD
FREUD är en fest- och intresseförening för psykologistuderande vid Uppsala universitet. Föreningens huvudsyften är att verka för god gemenskap hos psykologistuderande genom olika typer av fester och evenemang, bevaka psykologstudenternas intressen för en bra utbildning och arbetsmiljö samt upprätthålla och föra vidare studenttraditioner så som välkomnande av nya studenter vid institutionen. 

Uppsala Politicesstuderande
UPS utläses som Uppsala Politicesstuderande och är programföreningen för politices kandidat-, magister- och masterprogram med cirka 400 medlemmar. Föreningen startades år 1995 med två uttalade syften – att alla föreningens medlemmar ska få en så bra utbildning som möjligt och att föreningen ska bygga kamratskap och skapa en god stämning mellan studenterna inom programmen.