Studentrepresentanter

Studentrepresentation
Att vara studentrepresentant är en av de viktigaste insatserna som du kan göra för dina medstudenter under din studietid. För att vi studenter ska kunna säkra vårt inflytande i utbildningen måste vi tillsammans se till att studenter finns representerade i alla universitetets beredande och beslutande organ. Att tillsätta och organisera studentrepresentanter är därför en av studentkårens huvuduppgifter.

Att det finns studentrepresentanter i samtliga universitetsorgan är kärnan i studentinflytandet; genom att finnas representerade får vi möjligheter att ge ett studentperspektiv på frågor som berör oss. Studentinflytande är avgörande för utbildningskvalitén och utbildningsutvecklingen. I högskolelagen står det uttryckligen att studenterna och lärosätena har gemensamt ansvar för kvalitetsarbetet, och vidare ska lärosätena uppmuntra studenterna till att delta i utvecklingen av sina utbildningar. För att detta ska vara möjligt behövs studentrepresentanter i organ på alla nivåer inom universitetet.

Men vad är då en studentrepresentant?
En studentrepresentant är en student eller doktorand som är utsedd av en studentkår till ledamot eller suppleant i ett beslutande eller beredande organ inom universitetet. Det kan till exempel gälla organ som rör grundutbildningen, programsamordning, lika villkor, fakulteten eller institutionen. Studentrepresentantens uppdrag är att ge ett student- och doktorandperspektiv på de frågor som diskuteras och att bidra till att de beslut som fattas gynnar studenterna och doktoranderna.

Att vara studentrepresentant i en institutionsstyrelse
Som studentrepresentant i en institutionsstyrelse sitter du på en mandatperiod på ett år (1 juli – 30 juni) och deltar i styrelsemöten ca 1 gång i månaden. Du får vara en aktiv del av arbetet i institutionsstyrelsen och är med och beslutar om saker som påverkar studenters studiesituation. Du får företräda studenter och uttrycka din egen åsikt samtidigt som du blir en stor erfarenhet och merit rikare!

Institutionsstyrelsen består av företrädare för de anställda och studenterna vid institutionen.

Bland styrelsens viktigaste uppgifter är att ge förslag till studieplaner för grund- och forskarutbildning och att besluta om hur institutionens resurser skall användas

Berätta lite om du dig själv i din ansökan och inkludera varför du säker posten och vad du tänker att uppdraget innebär.

Vid frågor kontakta Samsek:s ordförande på ordf.sam [at] us.uu.se

Skicka din ansökan senast den 15/5 till ordf.sam [at] us.uu.se

 

Vill du veta mer om rollen som studentrepresentant?
Uppsala studentkår har under året gjort en handbok för studentrepresentanter som innehåller allt en kan tänkas behöva veta som studentrepresentant.

http://www.uppsalastudentkar.se/sites/default/files/bifogade/160125_hand...